Image vand-paa-bladene.jpg loading placeholder
Image vand-paa-bladene.jpg loading placeholder
Ebdrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til Ebdrup Vandværk
Ebdrup vandværk indvinder fra to boringer, som ligger ca. 2 km fra vandværket.
Råvandet bliver først iltet via oliefri luft fra kompressor og herefter vandbehandlet i to trykfilter med for- og efterbehandling. Herefter ledes vandet til rentvandstank, som ligger under vandværket. Vandet udpumpes via et frekvensstyret udpumpningsanlæg.
100_7155Image 100_7155.JPG loading placeholder

Forbrugerinfo om drikkevandets kvalitet

mitdrikkevandImage mitdrikkevand.jpg loading placeholder
Vi værner om vandet - følg med i resultaterne af de mange analyser.
Se mere på "vandkvalitet"
Vandets hårdhed er 13°dH
Betegnelse over total hårdhedsgrad : 12-18 = Temmelig hårdt. Der er ikke stillet kvalitetskrav til hårdheden, men den bør ligge mellem 5-30°dH.
100_7133Image 100_7133.JPG loading placeholder
100_7152Image 100_7152.JPG loading placeholder
100_7134Image 100_7134.JPG loading placeholder
100_7156Image 100_7156.JPG loading placeholder
Ebdrup Vandværk
sd-map-brandImage sd-map-brand.png loading placeholder
- en del af Syddjurs Vandråd
sv-logo-mediumImage sv-logo-medium.png loading placeholder
sv-logo-horizontalImage sv-logo-horizontal.png loading placeholder
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Ebdrup Vandværk I/S
Astrupvej 54
8560 Kolind
Telefon: 40 38 65 35
E-mail: keoes@mail.dk