Ebdrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Vandkvaliteten - Ebdrup vandværk
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og i ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger
• B-prøver hos forbruger
• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
• Boringskontrol på alle boringer

Drikkevandet har en god kvalitet og overholder alle grænseværdier.
Detaljer i vandets kemiske sammensætning og udvikling følges på mitdrikkevand.dk, som er en ekstra service overfor forbrugerne med en særlig interesse i deres drikkevand
Ebdrup Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk.
Find oversigt over vore analyser med forklaringer og grafer for udvikling:

Mitdrikkevand.dk

Name: mitdrikkevand.jpg.
Ebdrup Vandværk leverer drikkevand af god kvalitet, men vi har udfordringer med et enkelt uønsket stof.
Råvandet er analyseret for chloridazon og nedbrydningsprodukter heraf, og ved begge boringer er der fundet chloridazon-desphenyl over grænseværdien for drikkevand. Udvalgte eksempler på analyser fra de to boringer viser tydelig tegn på den såkaldte ”skorstenseffekt”. Der indvindes nu på en særlig måde, som har medført, at grænseværdien - også for dette stof, overholdes i vores drikkevand.
På mitdrikkevand.dk kan du læse mere om hver enkelt stof og se grafer for den historiske udvikling af alle analyseparametre. Der er også et link til vejledninger om brugen af mitdrikkevand.dk
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Name: 100_7147.JPG.
Name: 100_7148.JPG.
Ebdrup Vandværk
Name: sd-map-brand.png.
- en del af Syddjurs Vandråd
Name: sv-logo-medium.png.
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Ebdrup Vandværk I/S
Astrupvej 54
8560 Kolind
Telefon: 86 39 14 90 /
51 53 43 79
E-mail: ch.hej.ebdrup@mail.tele.dk