Ebdrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Generalforsamling
Bestyrelsen i Ebdrup Vandværk, har valgt at AFLYSE generalforsamlingerne, som konsekvens af risiko for spredning af Coronavirus (COVID-19).
Generalforsamling i Ebdrup Vandværk, fredag d. 27. marts 2020 ER AFLYST
Der vil blive indkaldt til ordinær generalforsamling, når situationen forhåbentligt snart er under kontrol. Ny dato for afholdelse af generalforsamling samt nyt fra Ebdrup Vandværk, vil du få på Ebdrups Vandværkets hjemmeside samt opslag i Ebdrup Vandværk opslagstavle.
Bestyrelsen for Ebdrup Vandværk

Ebdrup Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling
i Ebdrup Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Prisliste for 2020
5. Valg:
- på valg til bestyrelsen: Henrik Hansen, Keld Østergaard
- på valg til bestyrelsessuppleant: Fritz Jakobsen
- på valg til revisor: Per Kristensen
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra interessenterne
8. Eventuelt

Kl. 18.00 - før generalforsamlingen
Ebdrup Vandværk er vært med et pålægsbord samt øl, vand, te og kaffe

Tilmelding til spisning kl. 18.00 er nødvendigt - senest
til Edvard Handberg - 86 39 14 90 eller Keld Østergaard 86 39 18 13

Service til eget forbrug bedes medbragt.

Bestyrelsen

Ebdrup Vandværk
Name: sd-map-brand.png.
- en del af Syddjurs Vandråd
Name: sv-logo-medium.png.
Name: sv-logo-horizontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Ebdrup Vandværk I/S
Astrupvej 54
8560 Kolind
Telefon: 40 38 65 35
E-mail: keoes@mail.dk